logo

gamelan group
Marsudi Raras

home notasi audio video gamelan book

Notasi

Parts of our `Red Book' will appear here over time. See also the great collections by Barry Drumonds and Rob van Albada.

videoaudionotasinamelarastime
  concertbalungangerongan Gendhing Gandakusuma
Ladrang Gandasuli
sl. sanga16:54
  concertbalungan  Ladrang Asmarandanasl. manyura6:59
  rehearsalbalungan  Gending bonang Babar Layarpl. lima19:20
   balungan  Gending bonang Pujangga Gandrungsl. nem14:50
  mp3balungan
keplok-arang
gerongan
 Gending Ganda Kusuma
Ladrang Gandasuli
sl. sanga7:15
  mp3balungan+gerongan Ketawang Mijil (gending kemanak)sl. sanga5:13
  mp3balungan+gerongan Ladrang Cikar Bobroksl. manyuro8:03
  rehearsalbalungan+gerongan Ketawang Rucitsl. manyuro8:04
  rehearsalbalungan+gerongan Lancaran Selendang Birusl. sanga4:10
  rehearsalbalungan  Gangsaran 6
Ladrang Lawung
Gangsaran 6
sl. manyura2:33
youtube mp3balungantembang Ladrang Asmarandanasl. manyura11:00
youtube mp3balungantembang Ketawang Mijil Wigaringtyaspl. nem5:46
youtube mp3balungantembang Ketawang Megatruh
Ketawang Sinom Parijata
Lancaran Bubaran Nyutro
pl. lima9:14
youtube mp3balungan  Lancaran Kebogirosl. manyuro6:15
youtube mp3balungan  Ketawang Kasatryan
Ayak-Ayakan Alas-alasan
Srepegan
Ladrang Gonjang Ganjing
Lancaran Lumbung Desa
sl. manyuro12:12